Velkommen til Stoholm og Kobberup sognes hjemmeside

Velkommen til 2 forskellige sogne midt i Fjends; Kobberup, hvor den store, flotte gamle kirke ligger på bakken med den smukke udsigt. Stoholm midt i den levende by lige ved siden af skolen, bygget i 70’erne fordi byen voksede og havde brug for sin egen kirke, og midt mellem disse 2, omgivet af gårde og marker, ligger Feldingbjerg, som nu delvist er taget ud af drift og kun bruges ved specielle lejligheder. En god blanding af tradition og nytænkning, sådan vil vi gerne være kirke og forkynde evangeliet. Vi håber du finder, hvad du søger på vores hjemmeside, ellers er du velkommen til at kontakte kirkekontor, præst eller menighedsråd.

Suppleringsvalg til Kobberup sogns menighedsråd

Der afholdes orienterings- og opstillingsmøde 

Tirsdag den 17. januar kl. 19.00 i Kirkehuset, Kirkebakken 4, Kobberup

Kort orientering om menighedsrådets arbejde.

Der skal findes 1 medlem til menighedsrådet og vi håber at kunne opstille en kandidat denne aften.

Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage.

Kandidatlister kan indleveres til formanden for valgbestyrelsen:

Sonja Laursen, Agertoften 1, Tastum, 7850 Stoholm eller Kirkekontoret i Stoholm i perioden fra tirsdag den 24/1 til den 31/1 kl. 19.00.

Venlig hilsen

Kobberup Menighedsråd

Babysalmesang

Den 26. januar kl. 10, starter et nyt hold babysalmesang i Stoholm Kirke, og herefter hver torsdag i de følgende 8 uger - dog ikke i uge 7.  Babysalmesangen ledes, som sidst, af musiker Trine Jensen-Gadegaard. 

Holdet er nu fuldtegnet, hvis du gerne vil med på næste hold kan du ringe til kirkekontoret på tlf. 97535111 eller skrive en mail til: BBU@km.dk så skriver jeg dig op.

Gudstjenester

22jan kl. 10:30

Højmesse i Stoholm Kirke, v/Else Bjerg

Stoholm Kirke

22jan kl. 10:30
29jan kl. 10:30

Højmesse i Stoholm Kirke, v/Else Bjerg

Stoholm Kirke

29jan kl. 10:30
05feb kl. 10:30

Højmesse i Stoholm Kirke, v/Else Bjerg

Stoholm Kirke

05feb kl. 10:30
12feb kl. 09:00

Gudstjeneste i Stoholm Kirke, v/Malene Dahl

 

Stoholm Kirke

12feb kl. 09:00
19feb kl. 10:30

Højmesse i Stoholm Kirke, v/Else Bjerg

Stoholm Kirke

19feb kl. 10:30

Arrangementer

26jan kl. 10:00

Babysalmesang

 

Stoholm Kirke

26jan kl. 10:00
27jan kl. 18:00

Fællesspisning i Kirkecentret i Stoholm

Ses vi til fællesspisning i Stoholm kirkecenter?

De nye datoer er 27. januar, 17. …

27jan kl. 18:00
02feb kl. 10:00

Babysalmesang

 

Stoholm Kirke

02feb kl. 10:00