Velkommen til Stoholm og Kobberup sognes hjemmeside

Velkommen til 2 forskellige sogne midt i Fjends; Kobberup, hvor den store, flotte gamle kirke ligger på bakken med den smukke udsigt. Stoholm midt i den levende by lige ved siden af skolen, bygget i 70’erne fordi byen voksede og havde brug for sin egen kirke, og midt mellem disse 2, omgivet af gårde og marker, ligger Feldingbjerg, som nu delvist er taget ud af drift og kun bruges ved specielle lejligheder. En god blanding af tradition og nytænkning, sådan vil vi gerne være kirke og forkynde evangeliet. Vi håber du finder, hvad du søger på vores hjemmeside, ellers er du velkommen til at kontakte kirkekontor, præst eller menighedsråd.


 

 

Resultat af valg til provstiudvalget i Skive og Salling provstier

Ved fristens udløb var der kun indleveret én kandidatliste og de 6 først opstillede kandidater er således valgt:

1. Ruth Foged Bodilsen, Roslev
2. Hanne Jørgensen, Højslev
3. Erik Krogh Kristensen, Roslev
4. Jens Carl Frederik Pedersen, Skive
5. Margit Bisgård Simonsen, Spøttrup
6. Morten John Karmann Østergaard, Skive

Såfremt der ikke inden 01.11.2017 er indleveret en særlig liste over stedfortrædere er listens 2 ikke-valgte kandidater, stedfortrædere:

1. Else Skovsager Jensen, Skive
2. Jytte Schrøder, Roslev

Til Stiftsrådet er valgt:

Jens Carl Frederik Pedersen, Skive og Bjarke Mikael Møller-Sørensen, Ørslevkloster.

Babysalmesang

Torsdag den 7. september kl. 10, starter et nyt hold babysalmesang i Stoholm Kirke, og herefter hver torsdag i de følgende 9 uger - dog ikke i uge 42.  Babysalmesangen ledes, som sidst, af musiker Trine Jensen-Gadegaard. 

Du kan tilmelde dig til kirkekontoret på tlf. 97535111 eller skrive en mail til: BBU@km.dk.

Pladserne fordeles efter først til mølle princippet - dog således at de der ikke før har deltaget har fortrinsret.

Reformation og danske erfaringer

I anledning af reformationsjubilæet inviteres til foredrag i Stoholm kirkecenter 24. oktober kl. 19.00

Reformationen medførte betydelige ændringer i Danmark. Med udgangspunkt i sin viden som historiker og sin erfaring som tidligere kirkeminister vil Johannes Lebech vise i hvor høj grad den nuværende danske folkekirke stadig bygger på reformationen.

Johannes Lebech er tidligere gymnasielærer og har boet i Stoholm i hele sin barndom, hvor hans far var skoleinspektør og også i en årrække kirkesanger.

Sted: Stoholm kirkecenter, kirkevej 2, 7850 Stoholm

Entré: fri entré incl. kaffe og kage.

Arr.: Stoholm Menighedsråd

 

 

De finske krigsbørns historie

Onsdag 15. november kl. 14 - 16

Tapio Juhl blev som ganske lille dreng sammen med sin bror sendt til Danmark pga. krigen.

Hør hans medrivende historie om Finnebørnene og det Finland vi kender i dag. 

Sted: Stoholm Kirkecenter, Kirkegade 2, 7850 Stoholm

Entré: 60 kr. inkl. kaffe og kage

Arr.: Sport på tværs, Stoholm Borgerforening, Stoholm Bibliotek og Stoholm Menighedsråd

Vi strikker dåbsklude.

Efter at have læst en artikel i menighedsråds-bladet, hvor medlemmer af Viborg menighedsråd,og flere andre, er begyndt at strikke dåbsklude, tænkte jeg; det må være noget for os. 

Det er en klud som børnene skal tørres med når de er blevet døbt, og bagefter får de så kluden med hjem som et minde.

De andre i menighedsrådet var straks positive, så det var bare med at komme i gang.

Jeg prøvede at strikke nogle forskellige mønstre, og fandt også ideer fra andre som havde lagt billeder ud på nettet. Tænkte så, der må være nogen som har lyst til at være med til det, og det var der. 

Nogle søde damer mødes  hver uge og laver håndarbejde sammen, så jeg købte noget garn, og tog hen for at snakke med dem og der var tre som straks gik i gang, det var dejligt, men vi kan være mange flere.

Så har du lyst til at strikke dåbsklude så sig til, så kommer jeg med garn og mønster, så kan vi aftale videre forløb.

Hilsen Bente Sørensen

tlf.: 60653251 

 

 

Ferielukning

Kirkekontoret er lukket fra torsdag den 12. oktober til og med mandag den 16. oktober. Henvendelse kan ske til sognepræst Else Bjerg, tlf. 97542711.

Gudstjenester

01okt kl. 10:30

Højmesse i Stoholm Kirke, v/Else K. Bjerg

 

01okt kl. 10:30
04okt kl. 16:30

Gospelgudstjeneste i Kobberup Kirke, v/Else Bjerg

 

04okt kl. 16:30
08okt kl. 09:00

Gudstjeneste i Stoholm Kirke, v/Malene Dahl

 

08okt kl. 09:00
15okt kl. 10:30

Højmesse i Stoholm Kirke, v/Else K. Bjerg

 

15okt kl. 10:30
22okt kl. 09:00

Gudstjeneste i Stoholm Kirke, v/Else K. Bjerg

 

22okt kl. 09:00

Arrangementer

28sep kl. 10:00

Babysalmesang v/Trine Jensen-Gadegaard

Torsdag den 7. september kl. 10, starter et nyt hold babysalmesang i Stoholm Kirke, …

28sep kl. 10:00
05okt kl. 10:00

Babysalmesang v/Trine Jensen-Gadegaard

Torsdag den 7. september kl. 10, starter et nyt hold babysalmesang i Stoholm Kirke, …

05okt kl. 10:00
05okt kl. 19:00

Mr-møde Stoholm

Alle møder er offentlige og alle er velkomne til at overvære møderne.

05okt kl. 19:00
12okt kl. 10:00

Babysalmesang v/Trine Jensen-Gadegaard

Torsdag den 7. september kl. 10, starter et nyt hold babysalmesang i Stoholm Kirke, …

12okt kl. 10:00
24okt kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Kobberup

Alle møder er offentlige og alle er velkomne til at overvære møderne.

24okt kl. 19:00