Velkommen til Stoholm og Kobberup sognes hjemmeside

Velkommen til 2 forskellige sogne midt i Fjends; Kobberup, hvor den store, flotte gamle kirke ligger på bakken med den smukke udsigt. Stoholm midt i den levende by lige ved siden af skolen, bygget i 70’erne fordi byen voksede og havde brug for sin egen kirke, og midt mellem disse 2, omgivet af gårde og marker, ligger Feldingbjerg, som nu delvist er taget ud af drift og kun bruges ved specielle lejligheder. En god blanding af tradition og nytænkning, sådan vil vi gerne være kirke og forkynde evangeliet. Vi håber du finder, hvad du søger på vores hjemmeside, ellers er du velkommen til at kontakte kirkekontor, præst eller menighedsråd.


 

 

Granpyntning

Snart går graverne i gang med granpyntning på vore kirkegårde, så har du et gravsted som du gerne vil have pyntet må du gerne kontakte dem, så snart som muligt.

Resultat af valg til provstiudvalget i Skive og Salling provstier

Ved fristens udløb var der kun indleveret én kandidatliste og de 6 først opstillede kandidater er således valgt:

1. Ruth Foged Bodilsen, Roslev
2. Hanne Jørgensen, Højslev
3. Erik Krogh Kristensen, Roslev
4. Jens Carl Frederik Pedersen, Skive
5. Margit Bisgård Simonsen, Spøttrup
6. Morten John Karmann Østergaard, Skive

Såfremt der ikke inden 01.11.2017 er indleveret en særlig liste over stedfortrædere er listens 2 ikke-valgte kandidater, stedfortrædere:

1. Else Skovsager Jensen, Skive
2. Jytte Schrøder, Roslev

Til Stiftsrådet er valgt:

Jens Carl Frederik Pedersen, Skive og Bjarke Mikael Møller-Sørensen, Ørslevkloster.Børnekor

Har du lyst til at være med og går du i 3., 4., 5., 6., 7., eller 8. klasse så klik her for mere information.

International Bibellæsning i kirkecentret i Stoholm

Onsdag den 18. oktober kl. 19.00 får vi besøg af David Rajendran, en indisk bibellæser.

Som en fejring af reformationen  har Bibelselskabet, Danmission, Kirkefondet og Dansk Missionsråd inviteret en gruppe udenlandske eksperter til landet.

Alle er velkomne til at møde vores gæst og fordybe sig i en bibelsk tekst sammen, både de der er vant til at læse bibel og de der har lyst til at prøvet noget nyt.

Reformation og danske erfaringer

I anledning af reformationsjubilæet inviteres til foredrag i Stoholm kirkecenter 24. oktober kl. 19.00

Reformationen medførte betydelige ændringer i Danmark. Med udgangspunkt i sin viden som historiker og sin erfaring som tidligere kirkeminister vil Johannes Lebech vise i hvor høj grad den nuværende danske folkekirke stadig bygger på reformationen.

Johannes Lebech er tidligere gymnasielærer og har boet i Stoholm i hele sin barndom, hvor hans far var skoleinspektør og også i en årrække kirkesanger.

Sted: Stoholm kirkecenter, kirkevej 2, 7850 Stoholm

Entré: fri entré incl. kaffe og kage.

Arr.: Stoholm Menighedsråd

 

 

De finske krigsbørns historie

Onsdag 15. november kl. 14 - 16

Tapio Juhl blev som ganske lille dreng sammen med sin bror sendt til Danmark pga. krigen.

Hør hans medrivende historie om Finnebørnene og det Finland vi kender i dag. 

Sted: Stoholm Kirkecenter, Kirkegade 2, 7850 Stoholm

Entré: 60 kr. inkl. kaffe og kage

Arr.: Sport på tværs, Stoholm Borgerforening, Stoholm Bibliotek og Stoholm Menighedsråd

Vi strikker dåbsklude

Har du lyst til at være med, så klik her.

Gudstjenester

22okt kl. 09:00

Gudstjeneste i Stoholm Kirke, v/Else K. Bjerg

Med efterfølgende kirkekaffe.

22okt kl. 09:00
22okt kl. 10:30

Højmesse i Kobberup Kirke, v/Else K. Bjerg

 

22okt kl. 10:30
29okt kl. 10:30

Højmesse i Stoholm Kirke, v/Malene Dahl

 

29okt kl. 10:30
05nov kl. 10:30

Højmesse i Kobberup Kirke, v/Else K. Bjerg

 

05nov kl. 10:30
05nov kl. 19:00

Gudstjeneste i Stoholm Kirke, v/Else K. Bjerg

 

05nov kl. 19:00

Arrangementer

24okt kl. 19:00

Menighedsrådsmøde i Kobberup

Alle møder er offentlige og alle er velkomne til at overvære møderne.

24okt kl. 19:00
26okt kl. 10:00

Babysalmesang v/Trine Jensen-Gadegaard

Torsdag den 7. september kl. 10, starter et nyt hold babysalmesang i Stoholm Kirke, …

26okt kl. 10:00
02nov kl. 10:00

Babysalmesang v/Trine Jensen-Gadegaard

Torsdag den 7. september kl. 10, starter et nyt hold babysalmesang i Stoholm Kirke, …

02nov kl. 10:00
09nov kl. 10:00

Babysalmesang v/Trine Jensen-Gadegaard

Torsdag den 7. september kl. 10, starter et nyt hold babysalmesang i Stoholm Kirke, …

09nov kl. 10:00
16nov kl. 10:00

Babysalmesang v/Trine Jensen-Gadegaard

Torsdag den 7. september kl. 10, starter et nyt hold babysalmesang i Stoholm Kirke, …

16nov kl. 10:00