Minikonfirmander

Alle 3. klasser modtager indbydelse til at deltage i minikonfirmandundervisningen i løbet af skoleåret.