Bryllup

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed.
Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.I kan blive gift i Stoholm, Kobberup eller Feldingbjerg Kirker, hvis I bor i et af sognene, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.

Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:
I skal ringe eller skrive til kirkekontoret eller én af sognets præster, for at aftale en dato for brylluppet.  Når I har aftalt en dato for bryllup, vil præsten ringe til jer for at aftale et tidspunkt for en samtale ca. 14 dage før brylluppet. Vil I gerne have aftalt samtalen inden, må I gerne kontakte den præst der skal vie Jer.

I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere på kirkekontoret. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring, dette gør I på Borger.dk. En prøvelsesattest er gyldig i 4 mdr.

Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Nyt navn?

Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv ansøge om det på Borger.dk. I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne. Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring, hvis der er tale om et navnefællesskab. Et navnefællesskab betyder, at I vælger at få hinandens mellem- og efternavne. 

Samtale med præsten

Samtalen med præsten drejer sig blandt andet om alt det praktiske i forbindelse med vielsen og valg af 4 salmer. Derudover vil præsten gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så hun kan bruge det i sin tale ved vielsen. Samtalen tager udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for jer, hvad I tænker om ægteskab, kirkebryllup og kærlighed ?

 Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen starter med at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten lægger sine hænder på jeres hoveder, mens hun beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.

Velsignelse

Hvis man er blevet viet på rådhuset, kan man altid på et senere tidspunkt få en kirkelig velsignelse af det borgerligt indgåede ægteskab.

Kontakt sognepræsten eller kirkekontoret for aftale om dato for den kirkelige velsignelse. Det er samme procedure som ved bryllup, bortset fra at kirkekontoret ikke skal have nogen prøvelsesattest. Det er heller ikke nødvendigt med vidner.