Fødsel og faderskab

Når du får et barn, er der en række praktiske ting, du skal huske. Hvis du vælger, at dit barn skal døbes, skal du lave en aftale med kirkekontoret eller præsten.

Fødselsanmeldelse.

Et barns fødsel skal anmeldes. En fødsel bliver registreret på baggrund af jordemoderens anmeldelse af fødslen. En forældreanmeldelse er kun nødvendig, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.

Faderskab og fælles forældremyndighed

Gifte forældre får automatisk fælles forældremyndighed.

Hvis man ikke er gift, sender Personregistrering et brev med information om faderskab, til barnets mor, umiddelbart efter fødslen.

Som ugifte forældre kan man erklære, at man ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet sammen via en omsorgs- og ansvarserklæring. Dette skal ske via www.borger.dk, hvor forældrene benytter Nem-ID til at signere dokumentet med. Omsorgs-og ansvarserklæringen skal indgives senest 14 dage efter barnets fødsel. Indgives omsorgs-og ansvarserklæringen senere end 14 dage efter barnets fødsel, er det Familieretshuset, der afgør faderskabet.