Henvendelser vedr. kirkegårdene

Spørgsmål vedr. Stoholm og Feldingbjerg kirkegårde besvares af graver Jan Langballe, tlf. 22757063, 

mail: langballejan@gmail.com

 

Spørgsmål vedr. Kobberup kirkegård, besvares af graver Tage Laursen, tlf. 23236057, 

mail: 97542095@mail.dk