Feldingbjerg Kirke er en romansk kvaderstenskirke med kor og skib. Tårnet, der er opført af genanvendte granitkvadre og munkesten, er rejst i senmiddelalderen.


Altertavlen og prædikestolen stammer fra omkring 1640. 


Døbefonten er en smuk romansk granitfont. Kummen er dekoreret med arkadefelter, mens fontefoden er formet som et terningkapitæl.


Kirkeklokken er støbt af Albertus Pavli (Albert Poulsen) i 1521 og er en af de få tilbageværende.
Kirken er hovedkirke for Feldingbjerg sogn, men erstattes i dag af Stoholm Kirke i stationsbyen, hvor byvæksten sker.

Feldingbjerg Kirke ligger i Stoholm Sogn der ind til 2007 hed Feldingbjerg Sogn.

Kirken består af skib og kor, tårn mod vest og våbenhus mod nord. Skib og kor er fra romansk tid af granitkvadre på sokkel med skråkant; Våbenhuset er nyere. Nordmuren og korets østgavl er urørte, med de oprindelige vinduer; de øvrige mure og norddøren er omsatte. Tårnet er af kvadre fra vestgavlen og munkesten. Det hvælvede Tårnrum har rundbue ind til skibet, mens kirken i øvrigt har fladt loft. Altertavle er i sen renæssancestil, og der er blystager med Johan Anreps og Fru Tale Kaas navn og våben, fra 1630. Der er en romansk døbefont af granitprædikestol i renæssancestil fra 1640 og en klokke fra 1513. En begravelse under koret blev lukket 1863, og omtrent 20 kister blev genbegravet på kirkegården.