Takstblad

Find det gældende takstblad her hvis du vil vide hvad det koster at have et gravsted eller at få graveren til at passe det, lægge gran osv.

Det er også her du kan se hvad det koster hvis du ikke er medlem af folkekirken.

Ansvarlige for drift af kirkegårdene

Kobberup kirkegård passes af graver Tage Laursen, tlf. 2323 6057

Stoholm kirkegård passes af graver Jan Langballe, tlf. 2275 7063, og

gravermedhjælperne Betina Skyldahl Bak og Bo I. Petersen.


Se pjecen om gravstedsformer på Stoholm kirkegård her.

Ofte stillede spørgsmål vedr. gravsteder

 

Post i e-Boks

Når du får besked om at der er post fra GiasCentret i e-Boks, skal du logge direkte på www.e-boks.dk og ikke på www.borger.dk. Hvis du logger på via borger.dk, kan posten ikke læses.

Hvorfor hedder det et tilbud?

Kirkeministeriet m.fl. har besluttet at bruge ordet tilbud i stedet for aftale på grund af momstekniske hensyn.
GiasCentret er opmærksom på den forvirring, der kan være ved, at ordet tilbud bruges i stedet for aftale.

Hvem skal have betaling for hvad?

Kirken sender faktura for erhvervelse, urnenedsættelse og gravning af grav. Du skal betale direkte til kirken for dette.
Kirken sender tilbud på vedligeholdelse af gravstedet. Du skal betale til GiasCentret for dette. GiasCentret sender brev til dig, hvis du ikke betaler tilbuddet til tiden.

Hvorfor skal jeg betale for begravelse i de anonymes grav (fællesplænen)? 

Det har tidligere været gratis at blive nedsat i de anonymes grav, men Kirkeministeriet besluttede i 2012, at der på alle kirkegårde i Danmark skal betales for vedligeholdelse af alle gravsteder.

Hvad er en obligatorisk ydelse? 

Der er vedligeholdelsespligt på alle gravsteder. Almindeligvis kan du selv vedligeholde gravstedet, men på nogle gravsteder er det kun kirkegården, der må vedligeholde.

Disse ydelser er obligatoriske og kan ikke fravælges. F.eks. hækklipning, græsslåning af plæner med plader og græsslåning af anonyme gravsteder.

Hvem betaler, når der ikke er penge i dødsboet?

Når der ikke er penge i dødsboet skal den, der bestiller begravelsen, betale for den.
Der er mulighed for at overlade begravelsen til kommunen, når der ikke er penge i boet. Når kommunen bestiller begravelsen, vil kommunen komme til at stå som gravstedsindehaver.

Hvem skal jeg kontakte, hvis dødsboet ligger i skifteretten?

Du skal kontakte kirken, hvis dødsboet ligger i skifteretten, men du vil stadig modtage breve om manglende betaling fra GiasCentret, da GiasCentret ikke kan stoppe rykkerprocessen.

Hvor får jeg oplysninger om priser på gravsteder m.v.?

Du får oplysninger om priser på gravsteder m.v. ved at kontakte kirken.

Kan jeg ændre et tilbud?

Har du ændringer til tilbuddet, skal du kontakte kirken for at få oprettet et nyt tilbud. 

Jeg har ikke modtaget tilbuddet. Hvad gør jeg?

Du skal kontakte kirken, hvis du ikke har modtaget tilbuddet.

Kan jeg lave en afdragsordning?

Det er ikke muligt at lave en afdragsordning.

Kan jeg reservere et gravsted? 

Du kan reservere et gravsted, hvis kirkegårdens vedtægter giver mulighed for det.