Kobberup Kirke

Kobberup kirke er bygget af granit. Våbenhuset og tårnet er bygget senere af mursten. Der står et årstal på tårnet. Tårnet er bygget 1781. Kirken er bygget i 1150-1250.

Der er ca. 400 gravsten på kirkegården. Kirken ligger højt oppe. Kirkens indgang vender mod syd.

Kirke tårnet peger altid mod øst, og de fleste kirker har altid de samme former.

 

1.Prædikestol.

Forrest til højre i kirkeskibet er en prædikestol fra 1699.

På den er der en række symbolske billeder af Guds hånd der rækkes ud fra en sky og gør noget ved menneskers hjerte. Over hvert billede står en lille tekst, som henviser til en bibelsk tekst, det er ikke et direkte citat:

O giv dit ordest hammer mit steene hierte rammer Jer:23

Haf tack for lysets for glands paa (lumle?) trin Gal:36

Min synd gav rift og skaar min Gud forbandt de saar Hos:6

I felterne under billederne står:

Jeg haver lagt eder – Livet or døden for. Velsignelsen or forbandelsen at du maa udvelge livet, så du oc din sæd maa leve, Deut(5.Mos):30

Mellem billederne er nogle hoveder, som vi ikke helt ved hvad forestiller, nogle ligner engle.

 

2.Altertavlen

På altertavlen står der:

(Saa elste Gud verden at han gav sin enbaarne søn i døden saa det at hver den som tro paa ham ikke skulle fortabis men have det evige liv).

I den nye oversættelse står der i Johs.3.16:

”For sålendes elskede Gud verden at han gav sin enebårne søn, for at enhver som tror på ham ikke skal fortabes men have evigt liv”.

Altertavlen blev lavet i 1633 og så er der blevet gjort noget ved den i år 1700.

Billederne der på er Jesus der hænger på korset med to engle ved siden af.

En dame med et barn.

En dame med et kors og vin.

2 mindre billeder øverst viser, hvad der skete med Jesus efter korsfæstelsen:

Han bliver smidt ned i hullet.

Han stiger op fra hullet

På altertavlen står der også:

”Mig er given al magt i Himlen og paa jorden”

"Holdt Jesum i hukommelse som opstod fra de døde efter mit Evangelium."1Timo:2 

"Bedrer eders veye saa vil jeg boe hos eder på dette sted. "

 

 

3.Gravsten

I koret ses 2 gravsten på den til højre står:

Ved denne sten her findes de døde ben af den Guds mand velærværdige og hóylærde (højlærte) nu hos Gud salige Hr. Johannes Bruun præst for Kobberup og Fellingberg sogne fra aar (år) 1730 til 1761 som havde levet i 29 aars (års) ægteskab med sin kære Maren Niels datter Brøchner (som) ligeledes agter når guds time kommer på samme sted, at hvile sig i ro og fred så sødelig. At få Guds ansigt blid, at skue på til evig tid.

 

På stenen til venstre står:

Manden hed Lauritis Jensen, han døde i 1662 i Kardyb han blev 70 år gammel. Hans kone hed Maren man ved ikke hvor gammel hun blev og hvornår hun døde, det er ikke blevet skrevet på stenen der er kun en tom plads. De havde været gift i 39 år. De fik 12 børn 5 sønner og 7 piger. 

 

4. Biblen

På altret ligger en gammel Bibel fra 1633.

I Biblen er der normalt: 66 skrifter. 39 af dem er fra Det Gamle Testamente og 27 fra Det nye Testamente: 4 evangelier og 21 breve.  I den gamle Bibel er der også 12 andre skrifter.

 

5. Døbefont

I højre side af buen mellem kirkeskib og kor står døbefonten, som nok er ca. lige så gammel som kirken (1000-1200). På døbefonten er der udhugget dyr og mennesker: løver eller drager, hoveder og ansigter.

 

6. Salmebøger

Ved indgangen står en hylde med salme bøger. Der er 791 salmer i salmebogen. 

Ud over salmer er der i salmebogen:

-          Ritualbog, Bønnebog, Alterbog, Historiske oplysninger, Registre, Bibel til opmuntring og trøst, Af Luthers lille katekismus,

Det grønne skilt over salmenumrene viser hvor man kan finde det præsten læser højt i salmebogen.

 

7. Præstetavle

I venstre side af kirkeskibet hænger en præstetavle. Den første præst på tavlen hed Ib og boede i Høgnis i 1500-tallet. Der er 30 mænd og 1 kvinde på tavlen, i alt 31.

 

8. Våbenhus

I våbenhuset ses en flot gammel portal, som også er lige så gammel som kirken.

Fotograferet, undersøgt og skrevet af konfirmanderne ved Kobberup Kirke 2012/13 og 2015/16, suppleret med fotos taget af medlemmerne af Fjends Fotoklub.